Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

04.06.2013 | Zjawne posedźenje regionalneho planowanskeho zwjazka & napominanska straža

Dnja 04.06.2013 budźe w 12:30 hodź. přichodne (zjawne) posedźenje RPZ (Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska) w Budyšinje. Póńdźe wo nastorki a wobmyslenja k pokročowanju brunicoweje jamy Wochozy.

Dnjowy porjad

  • postrowjenje a wobzamknjenje k dnjowemu porjadej
  • wobkrućenje protokola 61. posedźenja brunicoweho wuběrka dnja 25. apryl 2013
  • informacija wo stawje jednanjow w brunicowym planowanskim procesu za jamu Wjelcej-juh (sakski dźěl) po brunicowym wuběrku Braniborskeje w Choćebuzu dnja 25. meje 2013 a wuhlad
  • informacija a diskusija wo aktualnych posudkach a wo aktualnym stawje jednanjow a k wuhódnoćenju rozjimanja w planowanskim procesu dalepisanja brunicoweho plana Wochozy
  • wobzamknjenje k rozwažowanju nastorkow a wobmyslenjow k naćiskej dalepisanja brunicoweho plana za jamu Wochozy (doporučenja zhromadźiznje zwjazka)
  • informacije a naprašowanja

Posedźenje wotměje so dnja 04.05.2013 wot 12:30 do 16:00 hodź.


Městno zarjadowanja

Krajnoradny zarjad Budyšin – wulka žurla
Dwórnišćowa 9
02625 Budyšin

Informacije a skicu za přijězd namakaće na web-stronje RPZ.


Napominanska straža

Wot 11:30 hodź. wotměje so před krajnoradnym zarjadom napominanska straža přećiwo dalepisanju brunicoweho plana za jamu Wochozy.

Download za lětak k napominanskej straži (němsce) tule.