Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

14.09.2013 | demonstracija a manifestacija 'Dźěra, wjetša hač Drježdźanske stare město – kak Sakska energijowy přewrót a zaměry za škit klimy podrywa!´

Demonstracija a manifestacija dnja 14.09.2013 w Drježdźanach za energijowy přewrót, škit klimy a zachowanje přirody z kabaretistom a dźiwadźelnikom Uwe Steimle, Norbertom Rostom a Semperowej operu

Sakske knježerstwo złožuje so w swojej energijowej politice dale hłownje na brunicu – njedźiwajo katastrofalnych sćěhow za klimu, čłowjeka a přirodu. Zdobom zniža sakske knježerstwo swoje w energijowym a klimowym programje hižo tak a tak snande zaměry za wutwar wobnowjomnych energijow wot 33 na 28 procentow w lěće 2022.

To za naš přichod rěka:

  • zo ma so nowa jama Wochozy II we Łužicy wotkryć
  • zo so 300  000 000 tonow brunicy spali, štož k wotpowědnemu mnóstwu CO2 wjedźe
  • zo so kulturne a přirodne herbstwo cyłeho regiona zniči
  • zo ma Sprjewja přiběrajcy brunu wodu
  • zo so zastaranje z pitnej wodu we Łužicy přiběrajcy niči

Dnja 22. septembra su wólby do zwjazkoweho sejma. Dnja 1. oktobra ma so w Budyšinje wo jamje Wochozy II rozsudźić, štož by zdobom rozsud přećiwo energijowemu přewrótej był, wšako so to prěnje z druhim njehodźi zjednoćić!

Zhromadnje namołwjamy sakske knježerstwo:

  • zo by so bjez kompromisow k energijowemu přewrótej wuznało
  • zo by wobnowjomne energije sylnišo spěchowało
  • zo by wobšěrnu informacisku politiku k přesadźenju energijowych zaměrow praktikowało
  • zo by so wo wustup z brunicy po lěće 2040 starało
  • zo by kmane perspektiwy za přichod Łužicy wuwiwało

datum: 14.09.2013

spočatk demonstracije: 11.00 hodź. na Šleskim naměsće, dwórnišćo Drježdźany - Nowe město, wot tam dale na Dźiwadłowe naměsto

manifestacija: 13.00 hodź. na Dźiwadłowym naměsće.
Tam nas wočakuje wustup Uwe Steimle a budźemy konfrontowani z wohroženjom Semperoweje opery přez brunicu.

zarjadowarjo: akciski zwjazk 'Strukturnu změnu nětko - žane Wochozy II' w kooperaciji z BUND Drježdźany, ZELENEJ LIGU, Klimowej aliancu Němska, ZWJAK 90/ZELENI, LĚWICA, Klinčanske koło, PRENAC a Elbland-Forum z.t.