Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

08.07.2013 | informaciske zarjadowanje: Šansy a rizika přeměny Łužicy dla zaso stupaceje dnowneje wody

Informaciske zarjadowanje frakcije LĚWICY w Sakskim krajnym sejmje

Mokre pincy, błóto na zahrodźe, po taću přez ležownosće ćekuce rěčki wody. W mnohich kónčinach Sakskeje so ludźo z wysokim stawom dnowneje wody bědźa. Lěta dołho ničo a nětko tole? Zwotkel so woda nadobo bjerje? Štó je zamołwity – ratar, susod, gmejna, hórnistwowe předewzaće?  Kak móžeš so sam škitać abo kak škit organizować?

Zaso stupaca dnowna woda budźe tež we Łužicy wulka starosć na dołhi čas. Přičiny su jara wšelakore. Tak je wudobywanje brunicy wot 19. lětstotka sem jako masiwne zasahowanje do přirody wulke hydrologiske změny wuskutkowało. Wjele něhdyšich brunicowych jamow bu w zašłych lětach saněrowanych. Zaměr saněrowanja je wuwiwanje turistiskeho regiona ´Łužiska jězorina´. Tohodla dyrbješe so předewšěm deficit wody, kotryž z wobhospodarjenja něhdyšich brunicowych jamow nasta, zaso wurunać.

Chcemy z Wami wo šansach a rizikach přeměny Łužicy dla zaso stupaceje dnowneje wody diskutować. Z knjezom dr. Ilju Seifertom (zwjazkowy zapósłanc) a knjeni dr. Janu Pinka (sakska zapósłanča).

lětak k zarjadowanju (PDF 590KB | němsce)


póndźelu, 8. julija 2013
započatk: 19 h

Stacija młodych slědźerjow přirody a technikarjow
Professor-Wagenfeld-Ring 130, 02943 Běła Woda
(skica za přijězd na web-stronje stacije)