Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

10.06.2013 | informaciske zarjadowanje: "Što činić, zo Wochozy II njepřińdu?"

Informaciske zarjadowanje frakcije LĚWICY w Sakskim krajnym sejmje

dr. Bernadette Jonda,
Martina Lutherowa uniwersita  Halle-Wittenberg
k temje "Wuslědki woprašowanja ludnosće 2010 a róla Vattenfalla we woprašowanjach"

dr. Roda Verheyen,
prawiznica Greenpeace w jednanju Wochozy II, Hamburg
k temje: „Informacije wo stawje planowanskeho jednanja – što činić, zo Wochozy II njepřińdu?“

dr. Jana Pinka,
sakska zapósłanča, naměstnica předsydy frakcije LĚWICY w Sakskim krajnym sejmje, wjednica dźěłoweho kruha wobswět, ratarstwo a wuwiwanje kraja

Kathrin Kagelmann,
sakska zapósłanča, radźićelka Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska


Póndźela, 10. junij 2013, 18:00 – 20:30 hodź,
zastup wot 17:30 hodź.

wjacezaměrowa hala w Rownom,
Trjebinski puć  82, 02959 Slepo-Rowno