Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

11.11.2013 | Přepodaće peticije přećiwo wudźělenju dowolnosće za jamu Wochozy II

Póndźelu, dnja 11.11.2013, smy w 14 hodź. ministerialnemu radźe Bienekej tołstu mapu z peticijemi před nutřkownym ministerstwom přepodali.

Hišće něšto mjeńšin do toho dóstachmy dalše podpisma. Na papjerje smy w běhu krótkich třoch njedźel nahladnych 2171 hłosow nazběrali. Tomu móžemy hišće dalšich 1502 hłosow přez internetnu platformu avaaz přiličić.

Wjetšina 2171 hłosow su ludźo z Łužicy. Podpisarjo pola avaaz su porno tomu z cyłeje Němskeje a zdźěla z wukraja.

Bohužel so knjez Bienek nochcyše k tomu wuprajić, kajki je staw jednanjow nastupajo wudźělenje dowolnosće za brunicowy plan ze stron nutřkowneho ministerstwa.

petition-11-11-2013-300000000

petition-11-11-2013-kohlelore

petition-11-11-2013-uebergabe