Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

02.07.2013 | film a diskusija: Quo vadis, wokrjeso Zhorjelco?

zarjadowanje “ZWJAZKA  90/ZELENI" Zhorjelskeho wokrjesa a akciskeho zwjazka 'Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II'

Na namjet Zwjazka 90/Zelenych budźe so tema dnja  03. julija we wokrjesnym sejmiku wobjednawać. Přeprošujemy wšitkich zajmcow, zo bychu so na zarjadowanju dnja 02. julija wo tematice brunicy z perspektiwy potrjechenych informowali.

19:30 hodź. film "Der Wahnsinn der Braunkohle"

po tym podijowa diskusija z

prof. dr. Joachimom Schulze; Zhorjelski wokrjesny radźićel, Zwjazk 90/Zeleni
Adrianom Rinnertom; akciski zwjazk 'Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II'
Stephanom Kühnom; zapósłanc Zwjazkoweho sejma, Zwjazk 90/Zeleni
Torstenom Kohlom; wěd. sobudźěłaćer frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje
Thomasom Pilzom; wokrjesny radźićel a rěčnik Zhorjelskeho wokrjesneho zwjazka Zelenych (moderacija)


wutoru, 02. julija 2013, wot 19:30 hodź.

Camillo,
Rjemjesło/Handwerk 13, 02826 Zhorjelc