Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

04.07.2013 | prědnošk a diskusija: Peak Oil – komuny bjez ćěriwa?

Informaciske zarjadowanje frakcije „ZWJAZK 90/ZELENI“ w Sakskim krajnym sejmje

Nafta je tež w Sakskej najwažniše ćěriwo našeho hospodarstwa. Přednošk Norberta Rosta z běrowa za postfosilne regionalne wuwiće znazorni, kak jara je naše žiwjenje wotwisne wot nafty, kotraž hodźi so za tuni pjenjez kupić, a čehodla je tak ćežko, tutu surowiznu z druhimi nošakami energije narunać. Tola je bjez kóždeho dwěla: Dyrbimy naftu spušćić, prjedy hač wona nas spušći. To so jenož poradźi, hdyž zdobom naše předstawy wo přirosće a derjeměću kritisce wobswětlimy.

Frakcija ZWJAZK 90/ZELENI w Sakskim krajnym sejmje je w studiji přepytować dała, do kotreje měry je fungowanje hospodarstwa z wužiwanjom nafty splećene a kak derje je sakske hospodarstwo na kónc tunjeje nafty přihotowane.

W zarjadowanju so studija předstaji, so zwiski wobswětla a předewšěm budu so prašenja diskutować, kak móže so Sakska na čas droheje nafty nastajić.


štwórtk, 04. julija 2013, 19:00 – 21:030 hodź

Dom hosća,
Při torhosću/Am Markt 3, 01896 Połčnica