Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Serbske wsy dyrbja Wochoz II dla preč

wot Hanny Schmitz

z greenpeace magacina dnja 24.10.2013