Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Wuhlo knježi nad krajom

wot Sebastiana Puschnera

z taz dnja 05.06.2013