Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Vattenfall je wšudźe

wot Svena Beckera

z Der Spiegel 44/2013