Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Tydźeń we Łužiskim brunicowym rewěrje

wot Claudije Krieg a Mark Mühlhausa (fota)

Etapa 1: Wot Lěska do Gozdźa

Etapa 2: Wot Gozdźa do Prožymja

Etapa 3: Wot Prožymja do Wjelceje přez Nowe Wiki a Klěšnik

Etapa 4: Wot Wjelceje do Rownoho a Mułkec

Etapa 5: Wot Rownoho do Budyšina

Etapa 6: Wot Budyšina do Noweho Města

Etapa 7: Wot Noweho Města do Wótšowaša