Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Domowina přećiwo wotbagrowanju

Dnja 14.09.2013 wobzamkny Zwjazkowe předsydstwo Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow slědowace stejišćo:

Stejišćo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t. z dnja 14.09.2013 we Wochozach

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny:

  1. potwjerdźa swoje wobzamknjenje z dnja 28. januara 2012 a w programje Domowiny, zo nimaja so žane dalše wsy serbskeho sydlenskeho ruma wotbagrować.
  2. wotpokazuje dalewjedźenje jamy Wjelcej-juh a jamy Wochozy a žada sej rjadowane a planowane srjedźodobne skónčenje wudobywanja brunicy w serbskim sydlenskim rumje.
  3. apeluje na čłonow planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska, schwalenje wustawkow brunicoweho planowanja wotpokazać.
  4. namołwja knježerstwje Sakskeje a Braniborskeje, wotpokazać wobzamknjenje wustawkow regionalneju planowanskeju zwjazkow za dalewjedźenje jamow Wjelcej-juh a Wochozy.

Domowina so w zwisku z tematiku brunicy dale k stajnemu dialogej z krajnymaj knježerstwomaj, planowanskimaj zwjazkomaj, koncernom Vattenfallom, wosebje pak ze wobydlerjemi potrjecheneho regiona wuznawa.