Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Regionalna synoda Energija ewangelskeje cyrkwje z jasnym NĚ k brunicy

Zastupjerki a zastupjerjo pjećoch ewangelskich cyrkwinskich wokrjesow Aachen, Gladbach-Neuss, Jülich, Köln-Nord aKrefeld-Viersen zeńdźechu so we wosadnym domje Martina Luthera w Erkelenzu. W 1980tych lětach bu „Regionalna synoda Energija“ załožena, kotraž so z prašenjemi wobswěta, wosebje z wudobywanjom brunicy a jeho sćěhami zaběraše. Po něšto lětach přestawki wotmě so nětko zetkanje, kotrež so energijowemu přewrótej wěnowaše.
Energijowy přewrót: Cyrkej chce so na nim wobdźělić a z přikładom być

Energiewende: Kirche will mitgestalten und Vorbild sein


podobne přinoški

stejišćo ew.-luth. krajneje cyrkwje Sakskeje k Energijowemu a klimowemu programej Sakskeje