Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

studije

Aktualne studije, posudki a rozprawy k temam wudobywanje, zmilinjowanje a rizika brunicoweje jamy

von Hirschhausen, Oei: Posudk k energijopolitiskej trěbnosći dalepisanja brunicoweho plana za Wochožansku jamu (němsce)

Posudk analyzuje, hač je brunica, kiž w tak mjenowanym dźělnym polu II brunicoweje jamy Wochozy leži, za energijowe hospodarstwo trěbna.

dalše...

Erdmann: Krótki posudk k premisam wopodstatnjenja plana pod aspektom energijoweho hospodarstwa w naćisku brunicoweho plana ´Wochožanska jama, dźělne polo 2´ (němsce)

Krótki posudk w nadawku sakskeho hospodarskeho ministerstwa wěnuje so prašenjam:

  • Ma brunica, kiž ma so we Wochožanskej jamje/dźělne polo 2, wudobywać, dołhodobnje potencial, zastaranje z milinu zaručeć?
  • Su podaća předewzaća Vattenfall Europe k mnóstwu brunicy, kiž je w Hamorskej milinarni a zdźěla w Čornej Pumpje na dołhu dobu trěbne, plawsibelne a slědujomne?
  • Su planowane wudobywanske kapacity Wochožanskeje jamy woprawnjene a z wida energijoweho hospodarstwa slědujomne scenario?
  • Spřećiwjeja so klimowe zaměry zwjazkoweho knježerstwa (wosebje redukowanje emisijow parnišćowych płunow wo 80 % mjez 1990 a 2050) tomu, zo so brunica, kiž móhła so we Wochožanskej jamje/dźělne polo 2 wudobywać, energetisce wužiwa?

dalše...

Gerbaulet, Egerer, Oei, Paeper, von Hirschhausen: Přichod brunicy w Němskej we wobłuku energijoweho přewróta (němsce)

Studija zaběra so z prašenjom, hač maja inwesticije do nowych brunicowych milinarnjow z wida ekonomije, energijoweho hospodarstwa kaž tež hladajo na wobswět zmysł.

dalše...