Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Gerbaulet, Egerer, Oei, Paeper, von Hirschhausen: Přichod brunicy w Němskej we wobłuku energijoweho přewróta (němsce)

DIW Berlin: Politikberatung kompakt 69 | nowember 2012

Clemens Gerbaulet, Jonas Egerer, Pao-Yu Oei, Judith Paeper, Christian von Hirschhausen

Studie: Přichod brunicy w Němskej we wobłuku energijoweho přewróta

download studija jako PDF PDF (4,8MB)

Studija zaběra so z prašenjom, hač maja inwesticije do nowych brunicowych milinarnjow z wida ekonomije, energijoweho hospodarstwa kaž tež hladajo na wobswět zmysł.

Z předležaceje studije potajkim wuchadźa, zo nowe brunicowe milinarnje za wuspěšny energijowy přewrót trěbne njejsu a zo je kónc za tutón nošak energije poměrnje bórze wotwidźeć, mjenujcy wokoło 2040/2045.

Z hospodarskopolitiskeho wida ma so tuž skerje w zmysle strukturnopolitisce na přichod wusměrjeneho přewoda za potrjechene regiony jednać. Tole móhło na přikład woznamjenjeć: nowe wusměrjenje tradicionalnych energijowych regionow na technologije přichoda, slědźenja we wobłuku energije kaž tež pilotne projekty we wobłuku energijoweho přewróta. Nimo toho měło so na polěpšenju wobłukowych wuměnjenjow za konwersiju hórnistwowych regionow dźěłać.

Při wotwidźomnym skónčenju brunicoweho hospodarstwa w přichodnych třoch lětdźesatkach zwostawa dosć chwile za hospodarskopolitisku podpěru strukturneje změny, tak zo móže so energijowy přewrót tež w tradicionalnych brunicowych rewěrach poradźić.