Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Časopis "WOCHOZY dźensa"

'WOCHOZY dźensa' rěka časopis, kotryž naš zwjazk za potrjechenych a dalšich zajimcow wudawa. W nim su informacije, kotrež wudobywanje brunicy a problematiku přesydlenja kritisce wobswětleja. Dale su w nim analyzy a studije wědomostnych institucijow, aktualne nowinske zdźělenki a wězo informacije wo aktiwitach našeho zwjazka.

Wosebje wažni su nam ludźo w regionje. Jich měnjenja, naležnosće a problemy maja tu runje tak swoje městno, kaž jich kultura a wokolina a kaž wobswět, kiž jich wobdawa.

Za naprašowanja, nastorki a přidźěło: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

WOCHOZY dźensa – wudaće 01/2013

Temy prěnjeho wudaća su mjez druhim:

 • Jama Wochozy II dóstawa napřećiwny wětřik
 • Přesydlenje dospołnje njetrěbne
 • Cyrkej dyrbi při ludźoch być
 • W dole Strugi kraj pod wodu
 • Płaćizna za přesydlenje

dalše...

WOCHOZY dźensa – wudaće 02/2013

Druhe wudaće zaběra so mjez druhim z temami:

 • Zwjazk přećiwo Wochozam II załoženy
 • Woprašowanje ludnosće – interpretacija dwělomna
 • Konsekwency dočasnych jednanjow
 • Jutrowne wuchodźowanje – jara poradźena wěc

dalše...

WOCHOZY dźensa – wudaće 03/2013

Třeće wudaće zaběra so mjez druhim z temami:

 • We wuběrku duje wětřik mjezwoči
 • Je brunica woprawdźe bjez subwencijow?
 • Nowa nadźija z Karlsruhe za potrjechenych wot jamy
 • Dale a wjace dwělow na trěbnosći Wochoz II
 • Leži přichod Łužicy pod zemju?
 • Tebje wotbagruja a ja sym za to!
 • Njewěste časy za Łužicu

dalše...

WOCHOZY dźensa – wudaće 04/2013

Štwórte wudaće zaběra so mjez druhim z temami:

 • Za Wochozy II budźemy droho płaćić!
 • Rozčerćće so!
 • Kak droha budźe pitna woda w gmejnach při kromje brunicoweje jamy?
 • Interview z Andreasom Friebelom
 • Problematika wody w Nowym Měsće dawno hišće njeje jasna
 • Přesydlenje za eksport miliny
 • Moje płuca połne procha ničo njewědźa
 • Opera wostanje, wsy padaja
 • Domowina přećiwo nowym jamam
 • Dočiniće to tež za 3 mjeńšiny?

dalše...

WOCHOZY dźensa – wudaće 01/2014

Pjate wudaće so mjez druhim ze slědowacymi temami zaběra:

 • Brunica kupuje měnjenje
 • Dobrozdaćel Erdmann přiznawa zmylki
 • Wusud zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa z dnja 17.12.2013
 • Serija atakow na kritikarjow brunicowych jamow
 • Bruna Sprjewja a kisałe jězory - tutym škodam hórnistwa hodźi so zadźěwać!
 • Štož milinu dale podróša
 • Zwjazk serbskich wuměłcow sćele zjawny list hodpodarskemu ministrej Gabrielej
 • Zjawny list towarstwu "Pro Lausitzer Braunkohle"
 • A hdźe dźe wo čłowjeka?
 • »Partner Łužicy« – tež při zanjerodźenju wody?

dalše...

WOCHOZY dźensa – wudaće 02/2014

Šeste wudaće so mjez druhim ze slědowacymi temami zaběra:

 • Štož je za Łužicu wažne
 • Milinowód wodźi z brunicy produkowanu milinu do južneje Němskeje a torpeděruje přewrót energije
 • Jutrowne wuchodźowanje dnja 27. apryla – spřećiwjenje dźe dale
 • Sewjerorynsko-Westfalska pokazuje: Alternatiwy su móžne!

dalše...

WOCHOZY dźensa – wudaće 03/2014

Šeste wudaće so mjez druhim ze slědowacymi temami zaběra:

 • Štož Verden a Wochozy zwjazuje
 • »Přiwšěm, móst trjebamy«
 • Mysle k »Dnjej wotbagrowanych wsow« we Wochozach
 • Energijowy region Łužica – što to poprawom woznamjenja?
 • Dyrbimy wobšěrnišu diskusiju zahibać!
 • Wuswojenja za nowe brunicowe jamy su wustawoprawnisce dwělomne
 • Rowno woli přećiwo wotbagrowanju
 • Strukturna změna we Łužicy – štó wě, kak to dźe?
 • Zrozumliwe wopodstatnjenje za brunicu?

dalše...