Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

WOCHOZY dźeńsa – wudaće 02/2013

Download: wudaće 02/2013

jako PDF (982 KB | němski) składować

artikle tutoho wudaća:

Zwjazk přećiwo Wochozam II załoženy (němsce)

Spřećiwjenje přećiwo planowanej jamje Wochozy II přiběra. Ludźo z potrjechenych wsow, towarstwa, organizacije a strony su nowy zwjazk wutworili.

dalše...

Woprašowanje ludnosće – interpretacija dwělomna! (němsce)

K temje rozšěrjenje brunicoweje jamy a přesydlenje wotměchu so w Slepjanskej gmejnje w zašłych pjeć lětach wjacore woprašowanja ludnosće. Nadawk za to wudźělichu gmejnska rada resp. wjesne rady a Vattenfall. W zjawnosći so stajnje zaćišć budźi, zo z wuslědkow woprašowanjow wuchadźa, zo je wjetšina potrjechenych zwólniwa, so přesydlić dać. Je tomu tak?

dalše...

Rjad zarjadowanjow 'Łužica twari sej swój přichod' (němsce)

Rozprawa wo prěnim zarjadowanju ´Wuznam a šansy energijoweho přewróta za naš region´ dnja 20.04.2013 w jěchanskej hali na Reinertec ranchi w Trjebinje.

dalše...

Interview z prawiznicu dr. Roda Verheyen (němsce)

„Wobstarajće sej na kóždy pad pomoc prawiznika, prjedy hač něšto podpisaće, a to prawiznika, kotryž so w hórnistwowym prawje a tež w prašenjach wotškódnjenja wuznawa."

dalše...