Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

WOCHOZY dźeńsa – wudaće 03/2013

Download: wudaće 03/2013

jako PDF (3,4MB | němski) składować

artikle tutoho wudaća:

Dale a wjace dwělow na trěbnosći Wochoz II (němsce)

Słyšenje prof. dr. von Hirschhausena w zwjazkowej zhromadźiznje dnja 1. julija we Wojerecach njewosta bjez sćěhow

dalše...

Njewěste časy za Łužicu (němsce)

Ekstra-přinošk akciskeho zwjazka "Strukturnu změnu nětko - žane Wochozy II"

dalše...

Nowa nadźija z Karlsruhe za potrjechenych wot jamy (němsce)

Dnja 4. junija bě jednanje w Zwjazkowym wustawowym sudnistwje wo postajenjach Zwjazkoweho hórnistwoweho zakonja nastupajo wuswojenje w zwisku z brunicowej jamu Garzweiler.

dalše...

Leži přichod Łužicy pod zemju? (němsce)

Na wšěch 60 lět bě brunica w našim regionje jara wažna. Tola mjeztym je to hinak. Tohodla trjeba Łužica dźensa diskusiju wo tym, što ma přichod našeho regiona postajeć.

dalše...

Je brunica woprawdźe bjez subwencijow? (němsce)

Politikarjo rady z tym argumentuja, zo je brunica njesubwencioněrowana. Vattenfall sam tole wjace zjawnje njepraji, derje wědźo, čehodla: Dokelž to njetrjechi.

dalše...

We wuběrku duje wětřik mjezwoči (němsce)

Tajke něšto čłonojo brunicoweho wuběrka wěsće hišće dožiwili njejsu: W posedźenju wo naćisku plana za pokročowanje Wochožanskeje jamy dnja 4. junija w Budyšinje kopješe so z kritiskimi prašenjemi.

dalše...

Tebje wotbagruja a ja sym za to! (němsce)

Hižo zahe so kóždemu čłowjekej přikubłuje, zo ma sam za sebje rozsudźeć, kak sej swoje žiwjenje zarjaduje. Ale wězo njesmě při tym nikomu druhemu škodźeć. Tole je jedne z najwjetšich prawow našeje towaršnosće. Čehodla pak tutón princip w gmejnje Slepo po wšěm zdaću hižo njepłaći?

dalše...