Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

WOCHOZY dźeńsa – wudaće 04/2013

Download: wudaće 04/2013

jako PDF (1,3 MB | němski) składować

artikle tutoho wudaća:

Za Wochozy II budźemy droho płaćić! (němsce)

Wućahi z narěče prof. dr. Joachima Schulze, zastupowaceho předsydy planowanskeho zwjazka, před brunicowym wuběrkom dnja 1. oktobra 2013

dalše...

Rozčerćće so! (němsce)

Wosobinska rozprawa wo posedźenju Regionalneho planowanskeho zwjazka dnja 1. oktobra 2013

dalše...

Kak droha budźe pitna woda w gmejnach při kromje brunicoweje jamy? (němsce)

Dotalna pitna woda z Čorneje Pumpy njebudźe najpozdźišo w lěće 2018 dla hórnistwa wjace žadanjam za pitnu wodu wotpowědować

dalše...

Interview z Andreasom Friebelom (němsce)

Situacija je přewšo njespokojaca. Mam zaćišć, zo so zamołwići z rozsudom wědmoje komdźa.

dalše...

Problematika wody w Nowym Měsće dawno hišće njeje jasna (němsce)

Tež 1. oktobra njemóžeše Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska problematiku Strugi w Nowym měsće wujasnić.

dalše...

Přesydlenje za eksport miliny (němsce)

Němska eksportuje telko miliny kaž hišće ženje. Runočasnje so nětko přesydlenja přihotuja - za wjace miliny z brunicy.

dalše...

Moje płuca połne procha ničo njewědźa (němsce)

Jako wot błuda brunicy njepotrjecheny wobydler pěskojteje marki z měrneho wokrjesa Podstupim-Srjedźna marka je mje problematika wokoło jamow we Łužicy dotal chětro mało jimała

dalše...

Opera wostanje, wsy padaja (němsce)

Přikazy rža po Dźiwadłowym naměsće. Ludźo sej kopoły na ramjo bjeru a bager je přihotowany, jako so sobudźěłaćerjo koncerna 'Vattenknall' na to hotuja, Semperowu operu zwottorhać

dalše...

Domowina přećiwo nowym jamam (němsce)

Rozprawa z posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 14. septembra we Wochozach

dalše...

Dočiniće to tež za 3 mjeńšiny? (němsce)

Trjechi to, zo budźe wšo to, štož sej za čas žiwjenja natwarju, dźakowano jamje Wochozy II w lěće 2080 zničene, snadź runje na kóncu mojeho žiwjenja?

dalše...