Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

kooperaciscy partnerojo

Nimo potrjechenych wobydlerjow a na kromje potrjechenych podpěruja zwjazkarstwo tež mnohe towarstwa a organizacije z regiona a zwonka regiona:

die gruenen

BUND

nabu sachsen

naturfreunde

klimacamp 2013

pro-poedelwitz